Lazada

Hoàn tiền Lazada

Hoàn tiền 7%

Săn SALE Lazada 29/07

Giá trị hoàn tiền là dự kiến, số tiền hoàn cho sản phẩm khi đặt hàng sẽ được hiển thị trong tài khoản.

Mã giảm giá Lazada 29/07

 • 20,000đ OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 20,000đ Seaworld Namaste

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
  Mã giảm từ Seaworld Namaste. Đơn hàng từ 1,300,000đ
 • 8% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 8% Global Pharma

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Global Pharma. Đơn hàng từ 20,000đ
 • 15% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 15% Pan-Shop

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-09-30
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Pan-Shop. Đơn hàng từ 400,000đ
 • 20,000đ OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 20,000đ IDOGEAR Store

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ IDOGEAR Store. Đơn hàng từ 200,000đ
 • 5% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 5% TUKE

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ TUKE. Đơn hàng từ 89,999đ
 • 50% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 50% ĐỒNG HỒ TIGO

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ ĐỒNG HỒ TIGO. Đơn hàng từ 199,000đ
 • 25,000đ OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 25,000đ OLEVS

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ OLEVS. Đơn hàng từ 400,000đ
 • 50% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 50% Pagini Store

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-10-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Pagini Store. Đơn hàng từ 500,000đ
 • 30% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 30% Happy24

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-11
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Happy24. Đơn hàng từ 100,000đ
 • 20% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 20% PRAZA

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-10-21
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ PRAZA. Đơn hàng từ 199,000đ
 • 15% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 15% HEVIEFOOD

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ HEVIEFOOD. Đơn hàng từ 49,000đ
 • 20,000đ OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 20,000đ Ruyun Lifestyle

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-30
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Ruyun Lifestyle. Đơn hàng từ 299,000đ
 • 50% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 50% VHBShop

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-29
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ VHBShop. Đơn hàng từ 1,000đ
 • 3% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 3% mieshu

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-09-09
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ mieshu. Đơn hàng từ 10,000đ
 • 5% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 5% xinxiudianzi

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ xinxiudianzi. Đơn hàng từ 250,000đ
 • 1% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 1% YUB Furniture

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-10-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
  Mã giảm từ YUB Furniture. Đơn hàng từ 1,111đ
 • 5% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 5% Wholesale Phone Accessaries

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-07-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Wholesale Phone Accessaries. Đơn hàng từ 79,998đ
 • 50% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 50% Grand

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-08-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Grand. Đơn hàng từ 0đ
 • 50% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 50% Playboy Fashion Store

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-09-30
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Playboy Fashion Store. Đơn hàng từ 300đ
 • 1% OFF
  Đã xác nhận

  Mã giảm 1% Poki store

  • Hiển thị chi tiết
  • Hết hạn vào 2021-10-31
  Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

  Mã giảm từ Poki store. Đơn hàng từ 1,111đ
Hoàn tiền 7%

- Giá trị hoàn tối đa từ đối tác Lazada 70,000 VNĐ/ 1 sản phẩm

- Mức hoàn tiền tối đa 7%(Ngoài ra còn có chương trình thưởng thêm từ nhãn hàng); giá trị cụ thể cập nhập trong mỗi giao dịch được ghi nhận, phụ thuộc vào ngành hàng, mua hàng từ website hay Lazada app(trên Lazada app cao hơn) và Khách cũ hay mới.

- Hơn 5 năm xây dựng hệ sinh thái mua sắm và Muasamhoantien.com là sản phẩm cuối của hệ sinh thái mua sắm này nên Quý khách hàng an tâm sử dụng: Thông tin minh bạch rõ ràng, mức hoàn cao nhất và chính xác nhất có thể.

Hoàn tiền khi nào

- Hoàn tiền đựa trên số tiền đã trừ đi khuyến mãi, mã giảm giá, thuế, phí hoặc các chi phí phát sinh khác.

- Đơn hàng sẽ được ghi nhận và hiển thị sau 24-48h kể từ lúc bạn đặt hàng thành công.

- Thời gian đối soát đơn hàng từ 30-60 ngày và được hiển thị trong lịch sử mua hàng.

Tìm hiểu thêm